top of page

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

 

Als je in je vertrouwde omgeving wil sterven...

 

 

Steeds vaker wensen ongeneeslijk zieken de laatste periode van hun leven door te brengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Voor de naaste omgeving echter is de verzorging vaak een zware opgave en soms wat moeilijker vol te houden.

Het is immers nooit te overzien hoe lang het gaat duren.

 

Stichting

 

Onze stichting stelt zich ten doel om praktische hulp en ondersteuning aan zieken thuis en aan de mensen in hun naaste omgeving te bieden.

 

Vrijwilligers

 

Deze hulp wordt verleend door Vrijwilligers.

Deze Vrijwilligers zijn gewone mensen die naast hun dagelijkse bezigheden hiervoor tijd willen vrijmaken.

Zij zijn getraind voor dit werk door een speciale cursus die ze gevolgd hebben en zijn daardoor in staat om zowel praktische als mentale ondersteuning te bieden.

Zij worden in hun werk begeleid door de Coördinatoren.

 

Er zijn, Waken, verzorgen, ondersteunen

 

Voor de te bieden hulp zijn de wensen van de zieke en van zijn/haar naaste omgeving het uitgangspunt. De door de Vrijwilligers geboden hulp is een aanvulling op de zorg die door familie, professionele Zorgverleners, vrienden en kennissen wordt verstrekt.

bottom of page