top of page

't Zorghuus

't Zorghuus is een burgerinitiatief voor kleinschalig wonen in Ysselsteyn verder is t Zorghuus een nieuw thuis voor mensen die graag samen wonen en samen leven in hun vertrouwde dorpse sfeer.

Binnen 't Zorghuus wonen de bewoners in drie groepen. In 't vurste en in 't Achterste huus wonen mensen met dementie en bij Os thuus wonen mensen met een verstandelijke en of meervoudige beperking.

 

Mensen met dementie

 

 

In ‘t Zorghuus wonen twee groepen mensen die door dementie of andere geheugenproblemen niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Deze twee groepen vormen in het totaal een huishouden van maximaal 18 personen. Door de professionele zorg en de vertrouwde dorpse omgeving voelen zij zich hier erg op hun gemak. Kinderen, familie en kennissen lopen makkelijk binnen en dankzij de begeleiding van vrijwilligers blijven de bewoners deelnemen aan activiteiten in het dorp. Uitgangspunt is dat de bewoners in ’t Zorghuus kunnen blijven wonen, ook als ze later meer zorg nodig hebben

 

Mensen met een beperking

 

 

‘t Zorghuus biedt ook woonruimte aan een groep van acht bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. De groep is verticaal samengesteld en bestaat uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden. Wij kijken zorgvuldig naar de samenstelling van de groep, zodat er een prettige positieve sfeer ontstaat en bewoners ook iets aan elkaar hebben. De groepsbegeleiding zorgt voor een hechte sociale band tussen de bewoners. Samen eten en samen activiteiten doen. Maar ‘t Zorghuus biedt ook rust, privacy en geborgenheid. De open sfeer is uitnodigend voor familieleden en bekenden. Ouders mogen actief deelnemen aan de begeleiding en ze worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Alle betrokkenen voelen zich thuis in ‘t Zorghuus.

 

 

bottom of page